Piit ja Pross OÜ tegevusel on kaks põhisuunda:

- Pakume muinsuskaitsealaseid teenuseid - uuringute ja järelevalve läbiviimine; mõõdistamine; eritingimuste, õiendite, tegevuskavade ja jooniste koostamine
- Teostame puitdetailide ja -tarindite restaureerimistöid

Spetsialiseerumine valdkonda on alguse saanud 2012. aastal õpingutest Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas. Osaletud on rahvusvahelistes töötubades ja täiendkoolitustel, omandatud on arhitektuuripärandi spetsialisti kutse. Akadeemilisele õppele eelnevalt ja selle jätkuna on kogemusi kogutud praktilise restaureerimise valdkonnas arhitektuuriväärtuslikel objektidel üle Eesti, sh viie aasta vältel puidurestauraatorina ennistuskojas Kuukaar.

Meie missiooniks on olla usaldusväärne partner tegelemaks nõuete, küsimuste ja probleemidega, mis paratamatult kerkivad üles iga väärikas eas hoone säilitamisel ja ennistamisel. Pakume abi kestvate restaureerimislahenduste väljatöötamisel ja teostamisel.


Piit ja Pross OÜ omab Muinsuskaitseameti tegevusluba VS1020/2019